• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult
Заглавие
Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите
Относно: Данъчно третиране на получени суми за авторски права от американски сайт
Относно: Какъв ще е вида на дохода от сайт за публикуване на реклами, дължи ли се данък върху него, как се облага и декларира в ГДД
Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС и СИДДО
Облагане на услуга строително-ремонтни работи по жилищна сграда, извършвани на територията на Франция
Регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице,прилагане на ЗКПО и подаване на уведомление по чл.62,ал.5 от КТ
Данъчно облагане на доходи от отдаване под наем на общи части, които се управляват съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)
Облагане на доходи от фотоволтаична система
Относно: Данъчно третиране на разходите за ваучери за храна
Двойното данъчно облагане съгласно СИДДО, ЗДДФЛ и ЗКПО
X

Right Click

No right click