• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult
Заглавие
Относно:Данъчно третиране на криптовалути
Относно: Доходи от дивиденти, разпределени под формата на нови акции
Относно: Коригиране на грешка при прилагането на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Относно: Данъчно третиране на социалните разходи за транспорт на работници и служители
Относно: Данъчно третиране на разходи за командировка на физическо лице - съдружник
Относно: Данъчно третиране на разходи за командировка, при спазване на изискванията за документална обоснованост на стопанските операции
Относно: Данъчно третиране на разходите
Относно:Извършване на услуги на юридически лица от трети страни и ЕС
Oтносно:Oсигуряване на управителите на етажна собственост
Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на дейност по полагане срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества на личен труд, различен от дейност по управление и контрол, от физически лица
X

Right Click

No right click