• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult
Заглавие
Относно: Регистриране и отчитане на продажби на стоки, извършвани от електронен магазин
Относно:Данъчно третиране на криптовалути
Относно:Извършване на услуги на юридически лица от трети страни и ЕС
Oтносно:Oсигуряване на управителите на етажна собственост
Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на дейност по полагане срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества на личен труд, различен от дейност по управление и контрол, от физически лица
Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите
Относно: Данъчно третиране на получени суми за авторски права от американски сайт
Относно: Какъв ще е вида на дохода от сайт за публикуване на реклами, дължи ли се данък върху него, как се облага и декларира в ГДД
Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС и СИДДО
Облагане на услуга строително-ремонтни работи по жилищна сграда, извършвани на територията на Франция
X

Right Click

No right click