• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult
Заглавие
Относно: Осигурително и данъчно законодателство на чуждестранни физически лица
Относно: Сключване на трудов договор между местно лице на Република България с работодател със седалище в Германия
Относно: Трудова дейност като самостоятелно заето лице в България и Германия
Относно: Дивиденти и възнаграждение по договор за управление и контрол в полза на чуждестранно физическо лице
Относно: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство при правоотношения с членове на одитен комитет
Относно: Прилагане на чл. 37, ал. 1, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Относно: Авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества
Относно: Данъчно третиране при участие на служители в план за стимулиране чрез участие в капитала
Относно: Учредяване на право на строеж за изграждане на фотоволтаична централа
Относно: Данъчно третиране на доставка на недвижим имот съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
X

Right Click

No right click