• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult
Заглавие
Относно: Доходи от дейност в собствена компания, регистрирана в САЩ
Относно: Облагане на доходи от фотоволтаична система II
Относно: Деклариране на дарение на недвижим имот от чужбина
Относно: Предоставяне на акции на служителите от работодател
Относно: Осигурително и данъчно законодателство на чуждестранни физически лица
Относно: Сключване на трудов договор между местно лице на Република България с работодател със седалище в Германия
Относно: Трудова дейност като самостоятелно заето лице в България и Германия
Относно: Дивиденти и възнаграждение по договор за управление и контрол в полза на чуждестранно физическо лице
Относно: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство при правоотношения с членове на одитен комитет
Относно: Прилагане на чл. 37, ал. 1, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
X

Right Click

No right click