• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

Право на командировъчни разходи за самоосигуряващо се лице - собственик на фирмата

Въпрос: Българска фирма ЕООД, регистрирана по ЗДДС, извършва няколко дейности: предоставя фитнес услуга, има заведение за кафе и напитки и предоставя услуга почистване на фитнес зали. Първите две дейности се извършват в България. Услугата почистване на фитнес зали се извършва в Германия на немска фирма, също регистрирана по ЗДДС. Има нает персонал, но само за дейностите в България. За почистването на фитнес зали в Германия няма нает персонал. Дейността се извършва от собственика. Той се осигурява като самоосигуряващо се лице. Услугата в Германия се извършва в продължение на 1 година. Според ЗДДС българската фирма издава фактури за услугата и на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС не е начислен ДДС във фактурата, тъй като това е услуга, свързана с недвижим имот и с място на изпълнение на услугата - Германия. Има ли право собственикът на командировъчни разходи (дневни и нощувки) за дните, когато е в Германия? И ако има това право, важи ли ограничението за командировъчни до 180 дни годишно?

Документиране и третиране на лихвите по предоставени заеми, съгласно ЗДДС.

Лихвите са насрещната престация, която получава лицето, предоставило паричен заем. Съгласно ЗДДС те попадат в обхвата на финансовите услуги и са необлагаеми доставки, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от с.з, което означава, че върху тях не се начислява данък добавена стойност.

 Относно документирането на лихвите, ЗДДС дава право на избор. Съгласно чл. 113, ал. 3, т. 2 от ЗДДС за доставените финансови услуги по чл. 46 фактура може да не се издава. Но по желание на доставчика или на получателя фактура може да бъде издадена, гласи текста на чл. 113, ал. 6 също от ЗДДС.

X

Right Click

No right click