• ТоледоКонсулт
 • ТоледоКонсулт
 • ToledoConsult
 • ToledoConsult

УСЛУГИ

В условията на икономическа криза е много по-целесъобразно за една фирма да използва услугите на външно счетоводство.Толедо Консулт предлага високо качествени счетоводни услуги, от които бихте могли да се възползвате  според вашите изисквания.
Предлагаме съвети по текущи счетоводни въпроси. Разяснение на новости в счетоводната практика и законодателство, както и консултации по възникнали финансово-счетоводни въпроси.

 • Счетоводна обработка на документи
 • Счетоводни справки
 • Счетоводни и данъчни консултации
 • Счетоводни отчети - годишни и междинни
 • Статистически справки
 • Данъчна защита
 • Складово стопанство
 • Публикуване на ГФО
 • Регистрация на фирми
 • Годишно счетоводно приключване
X

Right Click

No right click