• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult
Заглавие Посещения
Относно:Извършване на услуги на юридически лица от трети страни и ЕС 2621
Oтносно:Oсигуряване на управителите на етажна собственост 1663
Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на дейност по полагане срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества на личен труд, различен от дейност по управление и контрол, от физически лица 1053
Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите 1157
Относно: Данъчно третиране на получени суми за авторски права от американски сайт 1481
Относно: Какъв ще е вида на дохода от сайт за публикуване на реклами, дължи ли се данък върху него, как се облага и декларира в ГДД 1187
Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС и СИДДО 1382
Облагане на услуга строително-ремонтни работи по жилищна сграда, извършвани на територията на Франция 2794
Облагане на доходи от фотоволтаична система 8590
Регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице,прилагане на ЗКПО и подаване на уведомление по чл.62,ал.5 от КТ 1592
X

Right Click

No right click