• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult
Заглавие Посещения
Относно:Извършване на услуги на юридически лица от трети страни и ЕС 790
Oтносно:Oсигуряване на управителите на етажна собственост 700
Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на дейност по полагане срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества на личен труд, различен от дейност по управление и контрол, от физически лица 454
Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите 548
Относно: Данъчно третиране на получени суми за авторски права от американски сайт 808
Относно: Какъв ще е вида на дохода от сайт за публикуване на реклами, дължи ли се данък върху него, как се облага и декларира в ГДД 562
Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС и СИДДО 760
Облагане на услуга строително-ремонтни работи по жилищна сграда, извършвани на територията на Франция 1522
Облагане на доходи от фотоволтаична система 1450
Регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице,прилагане на ЗКПО и подаване на уведомление по чл.62,ал.5 от КТ 735
X

Right Click

No right click