• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult
Заглавие Посещения
Относно: Регистриране и отчитане на продажби на стоки, извършвани от електронен магазин 97
Относно:Данъчно третиране на криптовалути 83
Относно:Извършване на услуги на юридически лица от трети страни и ЕС 2831
Oтносно:Oсигуряване на управителите на етажна собственост 1804
Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на дейност по полагане срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества на личен труд, различен от дейност по управление и контрол, от физически лица 1138
Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите 1242
Относно: Данъчно третиране на получени суми за авторски права от американски сайт 1569
Относно: Какъв ще е вида на дохода от сайт за публикуване на реклами, дължи ли се данък върху него, как се облага и декларира в ГДД 1272
Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС и СИДДО 1514
Облагане на услуга строително-ремонтни работи по жилищна сграда, извършвани на територията на Франция 2894
X

Right Click

No right click