• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

Резюме на промените в ЗДДФЛ от 01.01.2015 г.

Въвеждат се две нови данъчни облекчения за деца и деца с увреждания

 Данъчно облекчение за деца ще се ползва, като се приспадне от сумата от годишната данъчна основа:

1. 200 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;

2. 400 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;

3. 600 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

 За отглеждане на дете с 50 и с над 50% вид и степен на увреждане, годишната данъчна основа се намалява с 2000 лева.

X

Right Click

No right click